Επιλογή Σελίδας

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και φορείς του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για πρόγραμμα υποδοχής προσφύγων.