Επιλογή Σελίδας
Kid’s Yoga

Kid’s Yoga

Παιδικό τμήμα εισαγωγής στη YOGA ή αλλιώς, όταν η YOGA γίνεται παιχνίδι!

Η αναπτυξιακή ηλικία αποτελεί το καθοριστικότερο στάδιο ανάπτυξης και παγίωσης τάσεων και συμπεριφορών για τη μετέπειτα ζωή του παιδιού μας.

Μέσα από απλές, παιγνιώδεις δραστηριότητες το παιδί μας θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τις στοιχειώδεις αρχές λειτουργίας του σώματος και της αναπνοής του, καλλιεργώντας παράλληλα τις βασικές κινητικές του δεξιότητες, την ευκινησία, την ισορροπία και τον νευρομυϊκό του συντονισμό.

Η YOGA αποτελεί μία ολοκληρωμένη μέθοδο καλλιέργειας της επικοινωνίας, της συνύπαρξης και της συνεργασίας, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό των παιδιών μας.

 

Ηλικίες: 6 ετών και άνω
Δευτέρα & Παρασκευή 18:00 – 19:00
Διδάσκει: Γιώργος Σαράτσης
Κόστος: 28€/μήνα

 

Share This