Επιλογή Σελίδας
Μοντέρνος Χορός για Παιδιά Δημοτικού

Μοντέρνος Χορός για Παιδιά Δημοτικού

 

Τετάρτη & Παρασκευή: 19:00 – 20:00
Διδάσκει: Ναταλία Μιχαήλ
Κόστος: 30€/μήνα

 

Share This