Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα HELIOS – Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection and Temporary Protection

 

Από το 2019, η Χ.Α.Ν.Θ. (σε κοινοπραξία με την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ) αποτελεί εταίρο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην υλοποίηση του ενταξιακού προγράμματος Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection and Temporary Protection – HELIOS, το οποίο από το 2022 χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS στη Χ.Α.Ν.Θ. συστάθηκε ένα από τα τρία Κέντρα Ένταξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων, ILCs (Integration and Learning Centers), της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ομαλή και πλήρης ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων και – από τον Ιούλιο του 2022 – των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ελληνική κοινωνία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού στο ILC παρέχεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, από τους διαφορετικούς οργανισμούς – εταίρους.

Συγκεκριμένα παρέχονται:

  • μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Ήπιων Δεξιοτήτων, από έμπειρους εκπαιδευτικούς, τα οποία διαρκούν 6 μήνες
  • υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο από εξειδικευμένους παιδαγωγούς
  • υποστήριξη στην εύρεση στέγασης
  • υποστήριξη στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας
  • υποστήριξη σε όλα τα ζητήματα ένταξης (πρόσβαση σε υπηρεσίες, στο δημόσιο σύστημα υγείας κ.λπ.)

Η Χ.Α.Ν.Θ. ανέλαβε εξαρχής την υλοποίηση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού σκέλους του προγράμματος. Επιπλέον, αξιοποιώντας τη δυναμική και τη μακρόχρονη εμπειρία του οργανισμού, λαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες για να προωθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους του προγράμματος. Καλεί τους ωφελούμενους του HELIOS να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, ενώ μέσω υποτροφιών και εκπτώσεων μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα προγράμματα της Χ.Α.Ν.Θ..

Περισσότερες Πληροφορίες:

Τομέας Δράσης & Κοινωνικής Προσφοράς
(Άνθρωπος & Κοινωνία)
Προγράμματα για τον Προσφυγικό Πληθυσμό
Τ: 231 600 1041, – 44, – 45
Ε-mail: [email protected]

Share This