Επιλογή Σελίδας

 Ανοικτές Πόρτες

Αποτελεί βασική μας αρχή, οι πόροι και τα προγράμματα της Χ.Α.Ν.Θ. να διατίθενται σε ολόκληρη την κοινότητα. Παρότι οι τιμές των προγραμμάτων της Χ.Α.Ν.Θ. είναι ήδη ανταγωνιστικές, δεν είναι προσιτές σε πολίτες και οικογένειες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, που αγωνίζονται να καλύψουν ακόμη και τα απολύτως αναγκαία αγαθά. Για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε όλους, η Χ.Α.Ν.Θ. “επιχορηγεί” τη συμμετοχή στα προγράμματά της, σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Γιατί ο αθλητισμός και η ευεξία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός πρέπει να είναι προσιτά σε όλους!

Κριτήρια Συμμετοχής

Ο αριθμός των μελών και το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού θα διαμορφώνουν μια έκπτωση που κυμαίνεται μεταξύ 10% – 80% για την συνδρομή μέλους και 10% – 50%  για το πρόγραμμα της επιλογής του ενδιαφερόμενου, με ισχύ για ένα ολόκληρο έτος!  Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επαληθεύουν τον αριθμό μελών της οικογένειας και το εισόδημα. Προϋπόθεση συμμετοχής στις ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ο ενδιαφερόμενος να είναι μαθητής, φοιτητής ή εργαζόμενος με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι απολύτως εμπιστευτικά και η επιχορήγηση απονέμεται με βάση την σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων και των διαθέσιμων πόρων της Χ.Α.Ν.Θ.

Περισσότερες Πληροφορίες:
Τομέας Άνθρωπος & Κοινωνία

231 600 1041, – 42, – 45 

email: [email protected] 

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κοινωνικό Έργο της ΧΑΝΘ;

Share This