Επιλογή Σελίδας

Οργανωτική Δομή Χ.Α.Ν.Θ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Χ.Α.Ν.Θ.:

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΠρόεδρος Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣΑ’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΝΑΚΗΣΒ’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣΓεν. Γραμματέας Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ Ταμίας Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜέλος Εκτελεστικής Επιτροπής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣΜέλος Εκτελεστικής Επιτροπής
ΑΛΕΞΙΑ ΑΗΔΟΝΑΜέλος
ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΒΡΑΝΗΜέλος
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) ΒΡΟΧΙΔΟΥΜέλος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΟΥΣΗΣΜέλος
ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣΜέλος
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΦΙΔΗΣΜέλος
ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΡΑΜέλος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥΛΗΣΜέλος
ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΥΜέλος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣΜέλος
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΤΗΜέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΑΣΜέλος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣΜέλος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΟΤΙΔΑΣΜέλος
ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΚΑΜέλος
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΣΙΚΙΝΑΜέλος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΟΥΡΑΣΜέλος

 

Εκτός από την Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελεί το συντονιστικό όργανο διοίκησης της Χ.Α.Ν.Θ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συστήνονται Επιτροπές στις οποίες προεδρεύει μέλος του Διοικ. Συμβουλίου, στις οποίες συμμετέχουν Εθελοντές και αποτελούν συλλογικά συμβουλευτικά όργανα του Διοικ. Συμβουλίου, επεξεργάζονται θέματα και υποβάλλουν προτάσεις στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Βασίλειος Ιωάννου
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παναγιώτης Τσόγιας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Αλεξάνδρα Μπερμπερίδου

Αθανάσιος Μπέγκας, Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης
Δημήτριος Παππάς, Υπεύθυνος Τομέα Λειτουργίας Προγραμμάτων και Παραρτημάτων
Δημήτριος Καραΐσκος, Υπεύθυνος Τομέα Αθλητισμού και Αθλητικού Κέντρου
Αρίστη Τζώνη, Υπεύθυνη Τομέα Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς
Δέσποινα Ζηκοπούλου, Υπεύθυνη Τομέα Εκπαίδευσης
Μαρία Χεκίμογλου, Υπεύθυνη Οικονομικής Υπηρεσίας

Για την υλοποίηση και παρακολούθηση του εκάστοτε χρηματοδοτούμενου έργου, υπηρεσίας ή δράσης, ορίζονται οι ειδικές ομάδες έργου που απαιτούνται από το πρόγραμμα με ειδική απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Χ.Α.Ν.Θ.

Share This