Επιλογή Σελίδας

Αποστολή Χ.Α.Ν.Θ.

Το Όραμά μας
Όραμα της Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης είναι να αποτελεί μία πολυσυλλεκτική, συμμετοχική και δημοκρατική οργάνωση, που έχει στο επίκεντρο τους νέους και φροντίζει γι’ αυτούς. Με σεβασμό στην παράδοση, αλλά σταθερά προσανατολισμένη στην πρωτοπορία, στόχος της Χ.Α.Ν.Θ. είναι τα μέλη της να συνεισφέρουν εθελοντικά και να υπηρετούν τους σκοπούς της, μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί. Με ανοιχτό και δημιουργικό πνεύμα, καθώς και πίστη στις οικουμενικές αρχές του έμπρακτου χριστιανισμού, χωρίς δογματισμούς, προάγει τη δικαιοσύνη και στηρίζει μια κοινωνία πληρότητας και διαλόγου, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, μία κοινωνία ισότητας και αγάπης χωρίς διακρίσεις.

Η Αποστολή μας
Στόχο και διαρκή φροντίδα της Χ.Α.Ν.Θ. αποτελούν τα παιδιά και οι νέοι. Μέλημά της είναι η προσφορά στην κοινωνία μέσω της ενδυνάμωσης της προσωπικότητας και της καλλιέργειας εθελοντικής συνείδησης στους νέους. Διαρκής προσπάθεια μέσα από δράσεις και βιωματικά προγράμματα οι νέοι να πιστέψουν στους εαυτούς τους, να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, να προετοιμαστούν για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, να γίνουν ενεργοί και χρήσιμοι πολίτες. Συνεπής καλλιέργεια της ισόρροπης ανάπτυξης ψυχής, πνεύματος, σώματος και κοινωνικότητας των παιδιών και των νέων.

Share This