Επιλογή Σελίδας

Διοικητικό Συμβούλιο Χ.Α.Ν.Θ.

Η Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τα τακτικά μέλη της Αδελφότητας με μυστική ψηφοφορία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχονται σε 24, η θητεία τους είναι τριετής και ανανεώνεται κάθε χρόνο το 1/3 των μελών του. Τα κατ΄ έτος εξερχόμενα μέλη, εφόσον έχουν εκλεγεί επί δύο συνεχείς τριετίες, δεν μπορούν να επανεκλεγούν πριν περάσει ένα έτος από την έξοδό τους.

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται με ψηφοδέλτιο, μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Η πανδημία covid-19 ανέβαλε τη Γενική Συνέλευση και τις Εκλογές της Χ.Α.Ν.Θ. τον Φεβρουάριο 2021.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, συμμορφούμενο με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας, έλαβε απόφαση παράτασης της θητείας του και οι Εκλογές πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021.

Οι φετινές Εκλογές πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022.

Η Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο μέλη, εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελεί το συντονιστικό όργανο της διοίκησης της Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης και συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Εκτός από την Εκτελεστική Επιτροπή, μπορεί να συσταθούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτροπές από τακτικά μέλη, οι οποίες προεδρεύονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Χ.Α.Ν.Θ. συνεχίζει δυναμικά με ανανεωμένο σχήμα Διοικητικού Συμβουλίου

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Χ.Α.Ν.Θ. την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Οι αρχαιρεσίες του Ιστορικού Σωματείου έλαβαν χώρα τη Δευτέρα 14 Μαρτίου, στο κεντρικό κτίριο της Χ.Α.Ν.Θ. με τη συμμετοχή πλήθους μελών που δήλωσαν έμπρακτα τη στήριξή τους στο Σωματείο και στο πολύτιμο έργο του για τη ζωή της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, στις αρχαιρεσίες αναδείχθηκαν τα μέλη που συμπλήρωσαν το 24μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και κατά την πρώτη συνεδρίαση και  με μυστική ψηφοφορία συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΠρόεδρος Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣΑ’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΝΑΚΗΣΒ’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣΓεν. Γραμματέας Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ Ταμίας Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜέλος Εκτελεστικής Επιτροπής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣΜέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία για την Εκλογή Προέδρων Επιτροπών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας, εκλέχθηκαν:

ΑΛΕΞΙΑ ΑΗΔΟΝΑ

Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης Στελεχών & Νέων Εθελοντών

ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΒΡΑΝΗ

Πρόεδρος Επιτροπής Προβολής, Επικοινωνίας, Marketing και Social Media

ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) ΒΡΟΧΙΔΟΥ

Πρόεδρος Επιτροπής Δράσης & Κοινωνικής Προσφοράς

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΟΥΣΗΣ

Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ

Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαιδευτικού Κέντρου Νυμφαίου-Πίνδου-Εκδρομών

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΦΙΔΗΣ

Πρόεδρος Επιτροπής Κτιρίου & Εγκαταστάσεων

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΡΑ

Πρόεδρος Επιτροπής Παραρτήματος  Ασβεστοχωρίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ

Πρόεδρος Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων

ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόεδρος Επιτροπής Εξεύρεσης Πόρων & Δημοσίων Σχέσεων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Επιτροπής Φυσ. Αγωγής – Αθλ. Ομάδων

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΤΗ

Πρόεδρος Επιτροπής Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ

Πρόεδρος Επιτροπής Πηλίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣ

Πρόεδρος Επιτροπής Παραρτήματος  Καλαμαριάς

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΟΤΙΔΑΣ

Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΚΑ

Πρόεδρος Επιτροπής Κατασκήνωσης Χαλκιδικής & Ιστιοπλοϊκής

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΣΙΚΙΝΑ

Πρόεδρος Επιτροπής Τακτικών Μελών

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΟΥΡΑΣ

Πρόεδρος Επιτροπής Φυσ. Αγωγής – Γυμναζομένων

 

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ξεκινά δυναμικά τη θητεία του, με ανανεωμένο σχήμα διατηρώντας την αστείρευτη διάθεση προσφοράς των μελών της Χ.Α.Ν.Θ.

Share This