Επιλογή Σελίδας

Στους εκπαιδευτές που συμπληρώνουν τέσσερα χρόνια, απονέμεται το δίπλωμα Εκπαιδευτή της Σχολής Στελεχών. Αποτελεί αποδεικτικό εμπειρίας στη βιωματική εκπαίδευση και στην εθελοντική εργασία και σε συνδυασμό με μια συστατική επιστολή, έχει μεγάλη αξία για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση στελεχών;

Share This