Επιλογή Σελίδας
Ακαδημία Σκάκι

Ακαδημία Σκάκι

Το σκάκι χαρακτηρίζεται ως το  «παιγνίδι των Βασιλέων». Στις περισσότερες βιβλιογραφίες αναφέρεται ως το πιο δίκαιο παιχνίδι διότι το παιχνίδι δεν απαιτεί ιδιαίτερη ηλικία ή σωματική διάπλαση.

Παρά την κραταιά αντίληψη ότι το σκάκι είναι ένα παιχνίδι που απευθύνεται σε ευφυΐες, είναι εύκολο για οποιονδήποτε να μάθει τους κανόνες του.

Το σκάκι αναπτύσσει την αυτοσυγκέντρωση, τις επικοινωνιακές και γνωστικές δεξιότητες, την κριτική και στρατηγική σκέψη, τη μνήμη, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, την πνευματική ωριμότητα και δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση.

Ενθαρρύνει την βαθιά σκέψη, την εξαντλητική και τελειωτική ανάλυση της σχέσης δράσης-αντίδρασης-συνέπειας και τη νοερή απεικόνιση σχέσεων αλληλουχίας.

Η Ακαδημία Σκάκι της Χ.Α.Ν.Θ έχει τμήματα για αρχάριους και προχωρημένους από την ηλικία των 6 χρόνων.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς οργανώνονται εσωτερικά τουρνουά, φιλικοί αγώνες και άλλες διάφορες εκδηλώσεις!

Για αγόρια και κορίτσια 6 ετών+

Υπεύθυνος Τμήματος: Θανάσης Μπάλας

Ώρες Λειτουργίας: Τετάρτη 4-6 (τμήμα ενηλίκων) , 6-7.30μμ (Ακαδημία)

 

Share This