Επιλογή Σελίδας

Πράξη «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ 5031269

 

Project Details: 

«Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031269 έργο ενταγμένο στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», προϋπολογισμού 146.468 €.

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης από τη Χ.Α.Ν.Θ. για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού των μαθητών και των πολιτών  στο σύνολο των οκτώ (8) Δήμων της περιοχής παρέμβασης της Σ.Β.Α.Α. Θεσσαλονίκης.»

 

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ΧΑΝΘ;

Share This