Επιλογή Σελίδας
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ξεκινά με ένα εκπαιδευτικό πενταήμερο την 28η Οκτωβρίου κάθε χρόνο και συνεχίζεται με διάφορες συναντήσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Το εκπαιδευτικό των εκπαιδευτών είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε όσους στοχεύουν να γίνουν εκπαιδευτές της Σχολής Στελεχών ή να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα περιφερειακά της προγράμματα.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος έχουμε ένα έντονο personal development training μέσα από το οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν διάφορες προσωπικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν ικανότητες τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν στα τμήματά τους, αλλά και στην καθημερινή τους ζωή. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε σε αυτό το κομμάτι είναι η βιωματική εκπαίδευση.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος θα ασχοληθούμε καθαρά με τις δεξιότητες που θέλουμε να έχει ένας εκπαιδευτής για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της διαχείρισης ενός τμήματος, μέσω της διεξαγωγής workshop, το οποίο θα οργανωθεί, συντονιστεί και ουσιαστικά δημιουργηθεί από το μηδέν από τους συμμετέχοντες. Στο κομμάτι αυτό οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους σε μικρές ομάδες που λειτουργούν ως τμήματα, στα οποία θα κληθούν να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές. Το δεύτερο κομμάτι επιτυγχάνει το στόχο της προσωπικής ανάπτυξης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του coaching.

Σε τρίτο επίπεδο την τελευταία μέρα του εκπαιδευτικού, πραγματοποιείται ο χωρισμός και η κατανομή των εκπαιδευτών σε κύκλους και σε τμήματα. Επίσης, παίζουμε πολλά από τα παιχνίδια που διεξάγουμε στους τρεις κύκλους της στελεχών και παρουσιάζονται πολλά εργαλεία και μέθοδοι αντιμετώπισης καταστάσεων που προκύπτουν συχνά μέσα σε ένα τμήμα.

Στόχοι:

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού των εκπαιδευτών, στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε τους συμμετέχοντες:

  • Να γίνουν ηγέτες
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας
  • Να δουλέψουν σε ομάδες
  • Να οργανώσουν δραστηριότητες
  • Να βγουν από την ζώνη ασφάλειάς τους και να κάνουν δραστηριότητες προκλητικές για αυτούς
  • Να μάθουν μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης
  • Να δημιουργήσουν δραστηριότητες από το μηδέν
  • Να εφαρμόσουν όλα τα εργαλεία στην καθημερινή τους ζωή

 

Το εκπαιδευτικό για την περίοδο του 2022 – 2023 θα πραγματοποιηθεί στις χειμερινές εγκαταστάσεις της κατασκήνωσής μας στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής και οι ημερομηνίες είναι οι εξής: 25-30/10/2022.

Όσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό μας, θα δηλώσετε την συμμετοχή σας στην παρακάτω φόρμα εγγραφής

https://forms.gle/AGAh6yK2A5Yq1hby5 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση στελεχών;

Share This