Επιλογή Σελίδας

Νηπιαγωγείο Χ.Α.Ν.Θ.

Καλώς Ήρθατε στο Νηπιαγωγείο της Χ.Α.Ν.Θ.

Το Νηπιαγωγείο της Χ.Α.Ν.Θ. είναι ένα ιδιωτικό σχολείο με έτος ίδρυσης το 1965, σ’ ένα κτίριο μοναδικό στο κέντρο της πόλης, που συνδυάζει κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους εκπαίδευσης, αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Βασικός στόχος του σχολείου της Χ.Α.Ν.Θ. είναι η συνεχής και δυναμική εξέλιξή του, ακολουθώντας τις νέες τάσεις της παιδαγωγικής. Βασική του αρχή, η αέναη ανανέωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και η εκσυγχρόνιση των δομών και των εγκαταστάσεών του. Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του στελεχώνεται από μία ομάδα παιδαγωγών και συνεργατών, έμπειρων και εξειδικευμένων στον χώρο της Προσχολικής Αγωγής.

Το Νηπιαγωγείο της Χ.Α.Ν.Θ. λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, τηρώντας πιστά όλες τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων. Το διδακτικό έτος, η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων, ορίζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σχολείου μας είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών, σε σύνδεση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Κύριο μέλημά μας είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, που επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες δραστηριότητες βασισμένες πάντα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Η φιλοσοφία μας στοχεύει στην αδιάσπαστη ανάπτυξη κάθε παιδιού (σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική) και στην ολόπλευρη κάλυψη των αναπτυξιακών του αναγκών με στόχο την κατάκτηση της ανεξαρτησίας του.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το παιδαγωγικό μας πρόγραμμα διαμορφώνεται  σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας.

Στόχος μας είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη  των παιδιών, η κοινωνική και συναισθηματική τους ωρίμανση, η σωματική τους ισορροπία,  η καλλιέργεια δεξιοτήτων, η δημιουργική τους έκφραση, η συμμετοχή τους σε μαθησιακές διαδικασίες που τα βοηθούν να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους  και να αναπτυχθούν γλωσσικά, γνωστικά και πνευματικά.

Το πρόγραμμα επιδιώκει την κοινωνικοποίηση των παιδιών και την ομαλή ένταξή τους στο πρώτο κοινωνικό σύνολο της ζωής τους, το σχολείο.

Δίνεται έμφαση στη σύνδεση γραπτού και προφορικού λόγου με σκοπό την συστηματική και ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για την Α’ Δημοτικού.

Επιπλέον:

 • Τακτική ενημέρωση και πλήρης συνεργασία με τους γονείς, καθώς και προγράμματα στα οποία συμμετέχουν οι γονείς ως παρατηρητές, εμψυχωτές, εκπαιδευτές.
 • Βιωματική μάθηση που διευρύνει τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών μέσα από την εκπαιδευτική δραστηριότητα.
 • Οργανωμένες δραστηριότητες και ελεύθερη απασχόληση στις γωνιές των ευρύχωρων αιθουσών, καθώς και στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της ΧΑΝΘ (γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τζούντο, αίθουσες χορού, θεάτρου κ.α.)
 • Θεατρική αγωγή (θεατρικό παιχνίδι, δραματοποιήσεις, παντομίμες).
 • Οργάνωση ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών περιπάτων, εξορμήσεων, επισκέψεων σε μουσειακούς και εκθεσιακούς χώρους.
 • Το παιχνίδι είναι το βασικό και κυριότερο μέσο των παιδαγωγών για την μετάδοση ερεθισμάτων, πληροφοριών και γνώσεων, με στόχο την καλλιέργεια της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της επινοητικότητας των παιδιών.

ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας έχουν το δικαίωμα συμμετοχής μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων, με μηνιαία οικονομική συμμετοχή.

Όμιλοι δραστηριοτήτων από εξειδικευμένους δασκάλους και προπονητές:

 • Ποδόσφαιρο
 • Ρομποτική
 • Handball
 • Tae kwon Do
 • Volley

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνονται και υπόκεινται σε τροποποιήσεις/εγκυκλίους από το Υπουργείο Παιδείας. Το Νηπιαγωγείο της Χ.Α.Ν.Θ.- ως κλασσικό Νηπιαγωγείο- έχει ωράριο επίσημου παιδαγωγικού προγράμματος από τις 08:00 έως τις 13:30. Δίνεται, όμως, η δυνατότητα φύλαξης και επιπλέον παιδαγωγικών δράσεων (φύλαξη Χριστουγέννων και Πάσχα) ως παροχή της Χ.Α.Ν.Θ., της οποίας η επιλογή χρήσης ή μη της υπηρεσίας δεν επηρεάζει το πόσο των διδάκτρων. Το Νηπιαγωγείο της Χ.Α.Ν.Θ. παρέχει τη φύλαξη των παιδιών από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου με ωράριο από τις 7:00 έως τις 16:00 εκτός των επίσημων αργιών. Η προσέλευση των παιδιών ξεκινά από τις 7:00-8:30 π.μ. και η αποχώρηση από τις 14:00– 16:00, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του φαγητού.

 • Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται μετά το τέλος του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος. Η αποχώρηση ενός μαθητή πριν την επίσημη ώρα σχολάσματος γίνεται μόνο εκτάκτως και σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση έκτακτης αποχώρησης, ο γονέας οφείλει να ενημερώσει τη Υπεύθυνη του σχολείου.
 • Η προσέλευση των νηπίων γίνεται μέχρι τις 8:30 με την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Ο μαθητής παραλαμβάνεται από τους γονείς ή από άλλο πρόσωπο που έχουν δηλώσει στην αίτηση αποχώρησης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που θα χρειαστεί να παραλάβει το μαθητή από το σχολείο κάποιος άλλος, επιβάλλεται η έγκαιρη ενημέρωση της Υπεύθυνης και η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ταυτοπροσωπίας.
 • Στον εκπαιδευτικό χώρο του Νηπιαγωγείου δεν επιτρέπεται να εισέρχονται άλλα άτομα πέρα των εκπαιδευτικών και των γονέων. Οι γονείς επιτρέπονται να μένουν στον χώρο του σχολείου μόνο για τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης και παραλαβής των παιδιών τους.
 • Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα παιδιά του Νηπιαγωγείου έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν  στο καλοκαιρινό πρόγραμμα απασχόλησης για παιδιά που διοργανώνει η Χ.Α.Ν.Θ.
  • Η επικοινωνία με τις δασκάλες των παιδιών γίνεται με ραντεβού, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία επιτρέπεται από τις 13.30 έως 14.30, ώστε να μη διακόπτεται η λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Δεν επιτρέπεται η χορήγηση φαρμάκων, αντιπυρετικών και αντιβιοτικών από το παιδαγωγικό προσωπικό.
  • Οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν το σχολείο για οποιαδήποτε ασθένεια ή αλλεργία έχει το παιδί. Όταν ένας μαθητής ασθενεί ή έχει πυρετό είναι απαραίτητο να παραμείνει στο σπίτι. Μετά την εξασθένιση όλων των συμπτωμάτων και τη βεβαίωση του παιδιάτρου της οικογένειας, μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο.
  • Τις ημέρες των σχολικών διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, το Νηπιαγωγείο δε λειτουργεί και  παρέχεται φύλαξη στα παιδιά του Νηπιαγωγείου στον χώρο του Παιδικού Σταθμού, όπου λειτουργεί σε πλήρες ωράριο 07:00-16:00.
  • Το Νηπιαγωγείο δε λειτουργεί στις εξής ημερομηνίες: 26 και 28 Οκτωβρίου, από τις 24 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου Καθαρά Δευτέρα, 25 Μαρτίου, από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα), την 1η Μαΐου, του Αγίου Πνεύματος.

   

  ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Όμιλοι μαθημάτων από ειδικευμένους δασκάλους: μουσική προπαιδεία, αγγλικά μέσα από παιχνίδι, αθλητικές δραστηριότητες με παιγνιώδη τρόπο.
  • Πρωινό με βάση εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής.
  • Ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο 2 φορές τον μήνα.
  • Ειδικό διαιτολόγιο από εξειδικευμένο διατροφολόγο.
  • Ασφάλιση αστικής ευθύνης κατά τη διάρκεια παραμονής στον Παιδικό Σταθμό.
  • Δωρεάν φύλαξη τις ημέρες των σχολικών διακοπών.
  • Εξωδιδακτικές δραστηριότητες με μηνιαία χρέωση μεταξύ των ωρών 14:30-16:00.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  Οι εγκαταστάσεις της σχολικής μας μονάδας είναι σύγχρονες και διαρκώς ανανεώνονται, ως προς την αισθητική τους, αλλά και ως προς την ασφάλεια και άνεση των παιδιών.

  Το κτίριο μας διαθέτει προαύλιο χώρο εξοπλισμένο με παιχνίδια που εξασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Ακόμη περιλαμβάνει ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο tennis, κλειστό γήπεδο μπάσκετ, αίθουσα χορού, αίθουσα φουσκωτών εξοπλισμών και θεάτρου.

  ΔΙΑΤΡΟΦΗ

  Παρέχεται από τον διατροφολόγο του σχολείου μας ημερήσιο πρόγραμμα πρωινού γεύματος, καθώς και ενδεικτικό πρόγραμμα διατροφής μεσημεριανού γεύματος.

  Ο συνεργαζόμενος διατροφολόγος μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και στην εκτέλεση του προγράμματος διατροφής των νηπίων. Επίσης, βοηθά και συμβουλεύει το προσωπικό που εμπλέκεται καθοιονδήποτε τρόπο στην παραλαβή και διακίνηση τροφίμων σε θέματα διατροφής και διατροφολογίας. Παρακολουθεί τη διατροφή των παιδιών και συνεργάζεται με τους γονείς για θέματα σχετικά με τη διατροφή. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα/διαλέξεις που τυχόν οργανώνει το σχολείο μας για τα θέματα σωστής διατροφής και καταπολέμησης θεμάτων δυσθρεψίας (παχυσαρκίας ή ανεπαρκούς ποσοτικά ή ποιοτικά διατροφής). Τέλος, συνεργάζεται με την παιδίατρο του σχολείου και το παιδαγωγικό προσωπικό.

  ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

  ◊ Παιδική τσάντα πλάτης

  ◊ Αλλαξιά (εσώρουχα, κάλτσες, παντελόνι, μπλούζα)

  ◊ Κλειστά παντοφλάκια 

  ◊ Καπέλο  για τις ηλιόλουστες ημέρες

  ◊ Το καθημερινό μεσημεριανό φαγητό

  ◊ Παγουρίνο

  ◊ Δεκατιανό 

   

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  Οι εγγραφές του Νηπιαγωγείου μας για την επόμενη σχολική χρονιά ξεκινούν τον μήνα Μάιο, μετά από την ανακοίνωση της έναρξης. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

  Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική περιήγηση στους χώρους του σχολείου μας αλλά και στα τμήματά μας μέσω της ιστοσελίδας μας και να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, είτε  με email στο [email protected] είτε τηλεφωνικά στο 2316001000 με εσωτ 0831.

  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  Πότε γίνονται οι εγγραφές;

  Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν τον Μάιο. Παρόλα αυτά μπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

  Τι χρειάζεται να κάνω για να γράψω το παιδί μου;

  Να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ορίσουμε ένα ραντεβού για να σας ξεναγήσουμε στο σχολείο μας και να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμά μας.

  Τι χρειάζεται για την εγγραφή;
  • Αντίγραφο της σελίδας των εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως
  • ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) μόνο για τα παιδιά του νηπιαγωγείου
  • Βεβαίωση παιδιάτρου

  Σκοπός του σχολείου μας είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε σύνδεση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

  Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Παιδικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο της Χ.Α.Ν.Θ.;

  Share This