Επιλογή Σελίδας

 

 

Στις 7-10-2021, στη Χ.Α.Ν.Θ., πραγματοποιήθηκε η 1η ημερίδα ενημέρωσης προσωπικού, σε θέματα «ανακύκλωσης και μείωσης ενεργειακού αποτυπώματος στον χώρο εργασίας», στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον», ενταγμένη στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», με άξονα προτεραιότητας : ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο συντονιστής του έργου κ. Γεωργιάδης Γιώργος και ο επιστημονικός συνεργάτης κ. Δριστάς Κωνσταντίνος, παρουσίασαν αναλυτικά τις σημάνσεις στις συσκευασίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά, είτε στον χώρο εργασίας είτε στο σπίτι και μας ενημέρωσαν για τα υλικά και τον τρόπο ανακύκλωσης. Η ημερίδα ήταν βιωματική, καθώς οι εισηγητές έφεραν συσκευασίες από υλικά και όλοι μαζί εντοπίσαμε τις ειδικές σημάνσεις, τη σημασία τους και τον τρόπο ανακύκλωσης του κάθε υλικού. Επίσης, με τη βοήθεια ενός ειδικού λογισμικού καταλάβαμε τη σημασία του ενεργειακού αποτυπώματος, αλλά και τις συνέπειές του στον πλανήτη. Στο τέλος ακολούθησε μία εποικοδομητική συζήτηση γύρω από τις συνήθειές μας στη διαχείριση των απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων και μη. Σκοπός ήταν η ενημέρωση και τελικά η αλλαγή στάσης και συνηθειών, για την καλλιέργεια και περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την κατανόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

 

 

Share This