Επιλογή Σελίδας

Από τον Μάιο του 2022 η Χ.Α.Ν.Θ. συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαικό πρόγραμμα ActJust Erasmus+.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των νέων 18-30 ετών γύρω από το θέμα της κλιματικής αλλαγής.

Από τις 8 έως και τις 12 Ιουλίου 2022 μία ομάδα νέων από τη Θεσσαλονίκη είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μία δια ζώσης ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών αλλά και να εκπαιδευτούν επάνω σε διάφορες δεξιότητες μέσα από συγκεκριμένα projects που τους ανατέθηκαν από επαγελματίες του χώρου.

Το μαγευτικό χωριο Trakai, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Vilnius της Λιθουανίας, επιλέχθηκε για αυτή τη δράση, όπου συμμετείχαν αποστολές νέων από 7 διαφορετικές ευρωπαικές πόλεις, με τη Νεφέλη Γκιουζέλη και την Έλλη Παυλίδου να εκπροσωπούν τη Χ.Α.Ν.Θ. στην ελληνική αποστολή.

Τελικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ομάδων νέων που θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους στη Βιέννη της Αυστρίας με τη νικήτρια ομάδα τελικά να λαμβάνει επιχορήγηση για την υλοποίηση των ιδεών τους γύρω πάντα από την κλιματική αλλαγή.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ της Ευρωπαικής Ένωσης.

Share This