Επιλογή Σελίδας

Μετά την απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της 24ης Μαΐου 2021 σας καλέσαμε:

α) σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 20:00 και στις επαναληπτικές αυτής, στον θερινό κινηματογράφο «Ελληνίς», υπενθυμίζοντας ότι η Γεν. Συνέλευση που πάντα πραγματοποιείται στη Χ.Α.Ν.Θ. είναι η α’ επαναληπτική, δηλαδή για φέτος την Τετάρτη 16 Ιουνίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αναγράφηκαν στην πρόσκληση αυτή,

β) στη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας κατά το διάστημα από 4 Ιουνίου έως 14 Ιουνίου 2021 και

γ) σε εκλογές για την ανάδειξη 8 μελών του Δ.Σ. την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.

 

Εντωμεταξύ προέκυψαν νέες νομοθετικές και κυβερνητικές ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων και εκλογών των σωματείων.

 

Το Διοικ. Συμβούλιο της Χ.Α.Ν.Θ., λαμβάνοντας υπόψιν του τα ακόλουθα δεδομένα:

α) την Κ.Υ.Α. 35.169/04-06-2021 (ΦΕΚ 2366/Β/5-6-2021) (άρθρο 1 παρ. 4), που προβλέπει ότι, οι γενικές συνελεύσεις σωματείων με πάνω από 150 εγγεγραμμένα μέλη πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα,

β) την τροποποίηση του άρθρου 90 του Ν. 4.790/2021 βάσει της οποίας παρατείνεται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων σωματείων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021,

γ) την προθεσμία που ισχύει σύμφωνα με το Καταστατικό της Αδελφότητας για την υποβολή υποψηφιοτήτων,

δ) τη δυσκολία να οργανωθεί αποκλειστικά διαδικτυακή γενική συνέλευση και εκλογές για το σύνολο των τακτικών μελών της Χ.Α.Ν.Θ. (εντός των επομένων 5 ημερών) και

ε) την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Εκλογών, η οποία πλαισιώθηκε από τους δικηγόρους του Διοικ. Συμβουλίου, της 10-06-2021

στη συνεδρίασή του της 11ης Ιουνίου 2021, διαπίστωσε μετά από την επισήμανση της Επιτροπής Εκλογών. που συνεδρίασε εκτάκτως ότι, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί νόμιμα η Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές με φυσική παρουσία των Μελών. Ως εκ τούτου έκανε δεκτή την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Εκλογών και των Δικηγόρων – Νομικών Συμβούλων της Αδελφότητας και αποφάσισε την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και των Εκλογών και την πραγματοποίησή τους εντός του Σεπτεμβρίου 2021. Ταυτόχρονα ανατέθηκε στην Επιτροπή Εκλογών να παρακολουθεί τις νομοθετικές εξελίξεις, ώστε να συγκληθεί νόμιμα η Γεν. Συνέλευση και να προκηρυχθούν εκλογές. Αυτονόητο είναι ότι, θα σταλεί νέα πρόσκληση, όπου θα ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος, η διαδικασία  και η ημερήσια διάταξη της Γεν. Συνέλευσης και των Εκλογών.

Γνώμονας των αποφάσεων του Διοικ. Συμβουλίου είναι πάντα η συμμόρφωση με τον Νόμο και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων Μελών στη Γεν. Συνέλευση και στις Εκλογές με ασφάλεια και τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Share This