Επιλογή Σελίδας

Στη Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 24/04/2019 στη 13:00 στο Μουσείο Μπάσκετ της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το έργο “Προώθηση και ανάπτυξη νεανικής κινητικότητας-πολιτιστικής κληρονοµιάς και αθλητικής αξιοποίησης” µε ακρωνύµιο PROMO – YMC(H)A, οι δράσεις, οι στόχοι υλοποίησης και τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα του. Το έργο µε επικεφαλή εταίρο την ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και εταίρους το Τµήµα Δηµόσιας Υγείας, Φροντίδας Υγείας και Αθλητισµού του Πανεπιστήµιου «Neofit Rilski» από την Βουλγαρία, το Δήµο Κορδελιού-Ευόσµου, και το Δήµο Razlog από την Βουλγαρία υπάγεται στο Πρόγραµµα Συνεργασίας INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, έχει συνολικό προϋπολογισµό 1.400.816,41€ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συµµετέχουν (15%). Το σύνολο του Έργου αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέµβριο του 2019.

Στην Συνέντευξη Τύπου απήυθυνε χαιρετισµό ο κος Γκανάκης Δηµήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Χ.Α.Ν.Θ., και ο κος Καραΐσκος Δηµήτριος, Διευθυντής Αθλητισµού & Αθλητικού Κέντρου ο οποίος και παρουσίασε την ιστορία της ΧΑΝΘ και το έργο της. Ο κος Καραΐσκος αναφέρθηκε στη συµβολή της Χ.Α.Ν.Θ. στην διάδοση του µπάσκετ στην Ελλάδα και στη συµπλήρωση των 100 χρόνων από την εµφάνιση του Μπάσκετ στη χώρα µας. Επισήµανε ότι η Χ.Α.Ν.Θ. τιµάει αυτό το έτος «ορόσηµο» (1919) για το Ελληνικό Basketball µε µια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις που έχει προγραµµατίσει καθ’ όλη την διάρκεια του 2019.

Στη συνέχεια για την Ένωση του Αναδόχου της Χ.Α.Ν.Θ. ο κος Κουλουτµπάνης Αθανάσιος παρουσίασε το έργο στο σύνολο του και υπογράµµισε ότι µπορεί να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα ζωής µέσω της  προστασίας και προαγωγής της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στην σηµασία της προώθησης, ανάπτυξης και αξιοποίησης του αθλητισµού, ως µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς, για τουριστικούς σκοπούς, στη δηµιουργία εργαλείων για την καινοτόµο αθλητική εκπαίδευση, τη δηµιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων και στην µετάδοση γνώσεων πολιτιστικού – αθλητικού χαρακτήρα στους χρήστες µέσω των πολυµέσων, τα οποία αποτελούν και στόχους του έργου.

Παρουσιάστηκαν τα κύρια αποτελέσµατα του έργου τα οποία είναι η δηµιουργία Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών για την προώθηση του αθλητισµού και τις πολιτισµικής κληρονοµιάς, η ανάπτυξη ιστοσελίδας – µέσων κοινωνικής δικτύωσης – mobile εφαρµογής, βελτιώσεις σε πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, η τροποποίηση ανοιχτών αθλητικών χώρων, διασυνοριακές µετακινήσεις νέων (εκπαιδευτικές επισκέψεις µαθητών), η ανάπτυξη καινοτόµου εκπαιδευτικού προγράµµατος για τα σχολεία, η δηµιουργία διαδραστικών παιχνιδιών σχετικά µε το µπάσκετ µε τη χρήση αισθητήρων κίνησης, ο σχεδιασµός εργαλείου πλατφόρµας εκµάθησης e-learning και η διοργάνωση αθλητικών τουρνουά.

Τα σηµαντικότερα Παραδοτέα που έχει ολοκληρώσει µέχρι σήµερα η Χ.Α.Ν.Θ. είναι η δηµιουργία της ιστοσελίδας του έργου, του λογότυπου, των λογαριασµών social media και η διοργάνωση του διασυνοριακού Τουρνουά Μπάσκετ (22-24 Απριλίου). Επιπλέον, οι εργασίες για την αναδιαρρύθµιση του χώρου των ανοικτών γηπέδων της Χ.Α.Ν.Θ. έχουν ξεκινήσει και αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τον Ιούλιο.

Το Πανεπιστήµιο “Neofit Rilski” έχει ολοκληρώσει την συµµετοχή του στη στρατηγική επικοινωνίας και την προµήθεια Info kiosk. Επιπλέον, ξεκίνησαν οι εργασίες εκσυγχρονισµού των αθλητικών εγκαταστάσεων, διενεργούνται οι βιοµετρικές µετρήσεις συµµετεχόντων σε Τουρνουά, προετοιµάζεται ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών, οι εργασίες για την ηλεκτρονική πλατφόρµα και οι δοκιµές για την λειτουργία της συνεχίζονται, ενώ οι εκδηλώσεις δικτύου και η ανταλλαγή µαθητών βρίσκονται σε στάδιο προγραµµατισµού.

Ο Δήµος Κορδελιού – Ευόσµου έχει συνάψει συµβάσεις εξειδικευµένων εκπαιδευτών για υπαίθριες δραστηριότητες για τα «Εξειδικευµένα Σεµινάρια για τη Νεολαία», και οι οποίοι άρχισαν ήδη να εργάζονται.

Τέλος, ο Δήµος Razlog έχει υλοποιήσει workshops και δηµοσιεύσεις σε ΜΜΕ, ενώ έχει προχωρήσει και στη διάδοση επικοινωνιακού υλικού. Έχουν υπογραφεί συµβάσεις και υλοποιούνται η συλλογή πληροφοριών για τον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών, η διοργάνωση του Αθλητικού Τουρνουά και του Τουρνουά Εθελοντών, και ο προγραµµατισµός των επισκέψεων των µαθητών στη Θεσσαλονίκη.

Στην Συνέντευξη Τύπου συµµετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου όπως επίσης και του Προγράµµατος Συνεργασίας INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. Επιπλέον, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων από τον αθλητικό και πολιτισµικό τοµέα της περιοχής καθώς και έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος της Θεσσαλονίκης. Η Συνέντευξη Τύπου καλύφθηκε από τοπικά ΜΜΕ. Συνεντεύξεις στα τοπικά κανάλια έδωσε ο Διευθυντής Αθλητισµού & Αθλητικού Κέντρου κος Καραΐσκος Δηµήτριος.

Share This