Επιλογή Σελίδας

Το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο της Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης διοικείται από 24μελές Διοικητικό Συμβούλιο εθελοντών, το οποίο εκλέγεται από τα τακτικά μέλη της Αδελφότητας με μυστική ψηφοφορία. Κάθε χρόνο ανανεώνεται κατά το 1/3 αυτού και η θητεία των μελών τριετής.

Οι φετινές Εκλογές πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Με βάση τα αποτελέσματα της χθεσινής εκλογικής διαδικασίας εξελέγησαν με σειρά σταυρών προτίμησης οι παρακάτω:

 

  1. Σωσσίδης Ιωάννης
  2. Τσικίνα Βασιλεία
  3. Βουχάρας Ιωάννης
  4. Τζίκα Ιωάννα
  5. Παπάς Χρήστος
  6. Βαζάκας Θεόδωρος
  7. Διαλυνά Μαρία
  8. Λογοθέτης Νικόλαος
  9. Περακάκη Παναγιώτα (για 2 έτη, λόγω αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές)

 

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Αδελφότητας εντός των επόμενων 10 ημερών θα γίνει η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Share This