Επιλογή Σελίδας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS

Conversational Cafés

Αγαπητές/οί εθελόντριες/ες,

Αν διαθέτεις:

  • Δυνατότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Εμπειρία σε ομαδικές δραστηριότητες

Το Κέντρο Ένταξης και Εκπαίδευσης προσφύγων (ILC) του προγράμματος HELIOS σε χρειάζεται!

Θα χρειαστούμε εθελοντές οι οποίοι θα δουλέψουν με ομάδες προσφύγων, ωφελούμενων του προγράμματος HELIOS, που υλοποιείται από τη Χ.Α.Ν.Θ.

Κάθε εθελοντής θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή σε ολιγομελή ομάδα προσφύγων -μαθητών του ILC- διευκολύνοντας τη διεξαγωγή μιας συζήτησης με ελεύθερο θέμα. Στόχος της δραστηριότητας είναι η εξάσκηση της ελληνικής γλώσσας μέσα από την κοινωνικοποίηση των μελών της ομάδας.

Αναλυτικότερη περιγραφή της δραστηριότητας θα λάβουν όσοι ανταποκριθούν στην πρόσκληση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της δραστηριότητας παρέχεται βεβαίωση εθελοντή Χ.Α.Ν.Θ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Τομέα Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς (Άνθρωπος & Κοινωνία) της Χ.Α.Ν.Θ. τηλ 231 600 1000 εσωτ. 841, 843,844, 845 | email: [email protected], [email protected], [email protected]

Share This