Επιλογή Σελίδας

 

Εκπαιδευτική δράση στη Χ.Α.Ν.Θ. Καλαμαριάς για το Περιβάλλον

 

Μαθαίνοντας το αποτύπωμα του καθένα σε έναν μοναδικό πλανήτη που… φωνάζει για τη διάσωσή του

 

Η Χ.Α.Ν.Θ. υλοποίησε το έργο: «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον», ενταγμένη στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», με άξονα προτεραιότητας: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το οποίο έργο έλαβε την υπ. αρθμ. Φ1/ΜΚ/116410/ 4795 /Δ7 έγκριση από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αντικείμενο του έργου ήταν η υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο σύνολο των 8 Δήμων του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Οι σχετικές δράσεις διοργανώθηκαν από τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση και ανάδειξη των προβλημάτων βιωσιμότητας και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος στην πόλη.

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση την Πέμπτη 23-6-2022, στο παράρτημα της Χ.Α.Ν.Θ. στην Καλαμαριά, όπου οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε μία βιωματική εκπαιδευτική δράση. Η δράση προώθησε διαφορετικούς τρόπους μετακίνησης (χρήση ποδήλατου, περπάτημα), αλλά και έναν υγιή τρόπο ζωής, στο πλαίσιο της οποίας, η Χ.Α.Ν.Θ. Καλαμαριάς, ενίσχυσε με δράσεις που έχουν σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού και περιβαλλοντικής συνείδησης. Μικροί και μεγάλοι, πήραν τα ποδήλατά τους και πήγαν στο παράρτημα της Αδελφότητας στην Καλαμαριά. Εκεί, συζήτησαν για θέματα μετακίνησης, εντόπισαν το αποτύπωμα που αφήνει ο καθένας τους στο περιβάλλον, ανάλογα με τις καθημερινές του συνήθειες και έπαιξαν εκπαιδευτικά παιχνίδια. Η εκδήλωση κατέληξε στην πλαζ Αρετσούς, μια μετακίνηση που… εννοείται πως έγινε με ποδήλατα.

 

 

Share This