Επιλογή Σελίδας

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Μονογονεϊκής Οικογένειας.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι από 10/10/2018 έως 19/10/2018.

Μπορείτε να καλέσετε ή να επισκεφτείτε το  Γραφείο Δράσης & Κοινωνικής Προσφοράς από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 16:00, για περισσότερες πληροφορίες.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκονται εδώ.

Share This