Επιλογή Σελίδας

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

19-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Στη διάρκεια της χρονιάς, σε παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα χορηγούνται υποτροφίες για ορισμένα προγράμματα της Χ.Α.Ν.Θ. Επίσης υποτροφίες χορηγούνται σε παιδιά χωρίς οικογένεια που φιλοξενούνται σε κοινωνικές δομές ή σε παιδιά προσφύγων ύστερα από αιτήματα διαφόρων κοινωνικών φορέων της πόλης που τα υποδέχονται αλλά και από απλούς πολίτες οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα παιδιά τους. Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά μέσω των υποτροφιών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα αθλητισμού,δημιουργικής απασχόλησης ή κατασκήνωσης χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών είναι:

 • Μονογονεϊκότητα (άγαμη μητέρα, φυσική απώλεια, διαζύγιο)
 • Οικονομική κατάσταση (Ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ευρώ ή Κάρτα ανεργίας)

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την ηλεκτρονική αιτηση θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο [email protected] τα παρακάτω έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση φυσικής απώλειας γονέα)
  • Δικαστική απόφαση διαζυγίου, επιμέλειας παιδιού /παιδιών και διατροφής (περίπτωση διαζυγίου)
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Εφορία του γονέα ή /και του παιδιού του προηγούμενου έτους (και υπεύθυνη δήλωση του γονέα για τα εισοδήματα του παιδιού)
  • Βεβαίωση ανεργίας
  • Στην περίπτωση που υπάρχει σύσταση από συνεργαζόμενους φορείς θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση σύστασης του αντίστοιχου φορέα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ!

Επικοινωνία:

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΕ-ΠΑ 12:00-13:00, 2316001000 (0894) & [email protected]

Share This