Επιλογή Σελίδας

Η εκπαίδευση του «Αποτελεσματικού Γονέα» απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να εξελίξουν και να αναπτύξουν μια ουσιαστική και αποτελεσματική σχέση με τα παιδιά.

Είναι εφικτό να αναπτυχθεί μια «καρδιακή» και αποτελεσματική σχέση μεταξύ γονέα παιδιού. Η αγάπη είναι η προϋπόθεση ωστόσο ο γονιός χρειάζεται να στοχεύσει στο να αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες επικοινωνίας ώστε να γνωρίσει τον τρόπο, πως να αναπτύξει αυτή την σχέση βαθιάς αμφίδρομης αγάπης και εμπιστοσύνης με το παιδί.

Πολλές φορές παρότι υπάρχει και η αγάπη αλλά και οι καλύτερες προθέσεις από τους γονείς, συχνά μπορεί το παιδί να μην αναπτύσσει την πολύτιμη συνθήκη της υγιούς αυτοεκτίμησης αλλά και να αναπτύσσεται μεταξύ γονέα – παιδιού μια σχέση περισσότερο προβληματική παρά ωφέλιμη και για τους δύο. Ενδεικτικά, η εφηβεία δεν είναι υποχρεωτικά μια περίοδος εντάσεων και συγκρούσεων αλλά αντικατοπτρίζει τον τρόπο που επιλέγουν οι γονείς να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί κατά παιδική ηλικία και αυτός είναι ο λόγος που συνήθως οδηγεί σε συγκρούσεις και εντάσεις.

Επιπλέον, η απαιτητική καθημερινότητα και η πολυπλοκότητα της εποχής συχνά μοιάζει να κάνουν την ζωή δύσκολη έχοντας ως αποτέλεσμα, να επικοινωνείται τελικά μεταξύ γονέα και παιδιού περισσότερο το άγχος, η ένταση και οι φόβοι και κάποιες φορές ο γονιός δυσκολεύεται ακόμα και να του επικοινωνήσει την ίδια του την αγάπη, γιατί δεν υπάρχει ο τρόπος!

Για αυτόν τον λόγο φαίνεται να είναι όχι μόνο βοηθητικό αλλά μάλλον αναγκαίο ειδικά στις μέρες μας, ο γονέας να αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τον γονιό ώστε να βοηθήσει ο ίδιος το παιδί του ως προς την υγιή ψυχολογική του ανάπτυξη, να χτίσει μια καλή, βοηθητική σχέση με το παιδί του αλλά και ο ίδιος να αποκτήσει μεγαλύτερη ενσυνείδηση και αυτοπεποίθηση στον γονεϊκό ρόλο.

Στην συγκεκριμένη εκπαίδευση δεν απαιτείται έκθεση προσωπικών δεδομένων και με την ολοκλήρωση της δίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο κεντρικό κτήριο της Χ.Α.Ν.Θ., κάθε Δευτέρα στις 18.00 – 20.00 και αποτελείται από 14, 2ωρες συναντήσεις.

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια: Λίζα Μυλωνά, MSc Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής, BScΨυχολογίας, PgD, PgC PCA Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια «Αποτελεσματικού Γονέα», MBA, BA, PET, [email protected]

Εγγραφές-Πληροφορίες:
Τμήμα Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Χ.Α.Ν.Θ.
231 600 1000, εσωτ. 0832 & 0830
[email protected]

Share This