Επιλογή Σελίδας

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Θεσσαλονίης επισκέφτηκε το ILC-YMCA μας, προκειμένου να δώσει μια ενημερωτική ομιλία στους δικαιούχους μας σχετικά με τους πόρους που τους διαθέτει. Απώτερος στόχος είναι να πετύχουμε την ένταξη των δικαιούχων μας στην κοινωνία μας.
Στην ομιλία υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση σε πολλές γλώσσες.

Share This