Επιλογή Σελίδας

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΣΠΑ για παιδικό σταθμό

Την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  την συμπληρώνουν ΜΟΝΟ όσοι κρίνουν ότι θα είναι Ωφελούμενοι του προγράμματος “Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” (ΕΣΠΑ). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση σας συμβουλεύουμε να κατοχυρώσετε τη θέση του παιδιού σας, κάνοντας την εγγραφή του στην φόρμα που αφορά τους Ιδιώτες.

Μόλις ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του ΕΣΠΑ, παρακαλούμε να αποστείλετε το voucher του παιδιού σας στο [email protected],ώστε να κατοχυρώσετε τη θέση του παιδιού σας στο σχολείο μας.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας από την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι όσοι ήταν ωφελούμενοι το προηγούμενο έτος στο σχολείο μας, έχουν προτεραιότητα.

Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις  για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2017 και 2018 (αφού έχουν κλείσει τα 2,5 έτη) ,που είναι στην κατηγορία Α2 Β2

*Παρακαλούμε όσοι έχετε ηλεκτρονική διεύθυνση της οποίας ο πάροχος είναι Yahoo ή Hotmail, να μας δηλώσετε εναλλακτική διεύθυνση για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.


    Share This