Επιλογή Σελίδας
Στις 2 Νοεμβρίου, μια νέα ομάδα δικαιούχων διεθνούς προστασίας θα ξεκινήσει μαθήματα ελληνικών και Soft Skills στην ΧΑΝΘ. Μαζί με αυτήν την ομάδα θα υπάρχουν ήδη 6 ομάδες στο σχολείο μας. Η ΧΑΝΘ είναι ένα από τα τρία ILC (Integration Learning Center) που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη για αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης),

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή για 3 ώρες κάθε μέρα. Οι δάσκαλοι που διδάσκουν τα μαθήματα Ελληνικών προέρχονται από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ.

Η ΧΑΝΘ προωθεί τις δράσεις ένταξης και συμπερίληψης των προσφύγων στον γηγενή πληθυσμό.
Share This