Επιλογή Σελίδας

Με την απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2021 καλούνται τα Τακτικά Μέλη της Χ.Α.Ν.Θ.:

 

σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00 με θέματα:

 

1ο Θέμα: Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως Γεν. Συνέλευσης

2ο Θέμα: Έγκριση Πρακτικών προηγουμένης Γεν. Συνέλευσης

3ο Θέμα: Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου 2020

4ο Θέμα: Παρουσίαση πεπραγμένων Α’ Εννεάμηνου 2021 – Διαχείριση πανδημίας covid 19 – Επανεκκίνηση Λειτουργίας

5ο Θέμα: Παρουσίαση προγραμματισμού εκδηλώσεων εορτασμού 100 ετών Χ.Α.Ν.Θ.

6ο Θέμα: Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού 2020

7ο Θέμα: Παρουσίαση οικονομικής θέσης Χ.Α.Ν.Θ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

8ο Θέμα Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής χρήσεως 2020

9ο Θέμα  Παρουσίαση ισολογισμού 2020

10ο Θέμα: Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής χρήσεως 2020

11ο Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού 2021

12ο Θέμα: Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής χρήσεως 2021

13ο Θέμα: Έγκριση διαδικασιών σύγκλησης Γ.Σ. και εκλογών για το 2021, επικύρωση ορισθείσας Επιτροπής Εκλογών και έγκριση υπολογισμού χρόνου θητείας μελών Δ.Σ.

14ο Θέμα: Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού (άρθρα 2Α, 7, 8, 9 και 14)

15ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Οργανισμού (Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού και Διοικητικού Οργανισμού)

16ο Θέμα: Προτάσεις και Επερωτήσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00 με τα ίδια θέματα. Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας τότε θα συγκληθεί τρίτη, την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται κανονικά συγκροτημένη με όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

Η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων με αυτοπρόσωπη παρουσία μόνον πλήρως εμβολιασμένων ή με πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου στο Αθλητικό Κέντρο Χ.Α.Ν.Θ. Μ. Τσικίνας (Νικ. Γερμανού  1). Παράλληλα, η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά με τη χρήση νέων τεχνολογιών κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων και θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για οποιαδήποτε τυχόν έκτακτη εξέλιξη, που θα μας αναγκάσει να αναπροσαρμόσουμε την απόφασή μας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Μέσα στο διάστημα από 1 έως 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00 σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Χ.Α.Ν.Θ., τα Τακτικά Μέλη μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Εκλογών αιτήσεις υποψηφιότητας για τους ίδιους και Τακτικά Μέλη μπορούν να προτείνουν υποψηφίους,  για το Διοικ. Συμβούλιο για θητεία 2021-2024.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού υποψήφιος μπορεί να ανακηρυχθεί κάθε Τακτικό Μέλος της Αδελφότητας που έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, εφόσον υποβάλλει ο ίδιος υποψηφιότητα ή τον προτείνουν πέντε τουλάχιστον Τακτικά Μέλη.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 8 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι εκλογές καθορίστηκαν για τις 18 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 20:00 το βράδυ.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν, με τα ισχύοντα δεδομένα, στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της Χ.Α.Ν.Θ.

 

Σημείωση: Έχει παρατηρηθεί ότι, η Γεν. Συνέλευση τελικά γίνεται κατά την ημερομηνία της α’ επαναληπτικής, δηλ. για φέτος στις 13/10/2021, ημέρα Τετάρτη.

Στη διάθεση των μελών θα υπάρχουν μετά τις 04/10/2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντίγραφα Οικονομικού Απολογισμού 2020 και Προϋπολογισμού 2021.

Share This