Επιλογή Σελίδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χ.Α.Ν.Θ. στη συνεδρίασή του της 30ης Ιανουαρίου 2023 και σύμφωνα με το Καταστατικό της Αδελφότητας, σχετικά με την ετήσια Γενική Συνέλευση και εκλογική διαδικασία, αποφάσισε τα ακόλουθα:

 

  1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα τακτικά μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00 στο κεντρικό κτήριο της Χ.Α.Ν.Θ. (Πλατεία ΧΑΝΘ), Αίθουσα Εκδηλώσεων της Χ.Α.Ν.Θ. (θέατρο ΜΙΚΡΟ ΑΥΛΑΙΑ), με θέματα:

 

1ο Θέμα:   Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γεν. Συνέλευσης

2ο Θέμα:   Έγκριση πρακτικών προηγουμένης Γεν. Συνέλευσης

3ο Θέμα:   Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου 2022

4ο Θέμα:   Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού 2022

5ο Θέμα:   Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής χρήσεως 2022

6ο Θέμα:   Παρουσίαση Ισολογισμού 2022

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για τον ισολογισμό χρήσεως 2022

Έγκριση Ισολογισμού 2022

7ο Θέμα:   Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής χρήσεως 2022

8ο Θέμα:   Παρουσίαση Προϋπολογισμού 2023

Έγκριση Προϋπολογισμού 2023

9ο Θέμα:   Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής χρήσεως 2023

10ο Θέμα: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών χρήσεως 2023

11ο Θέμα: Προτάσεις και Ερωτήσεις

 

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας τότε θα συγκληθεί  τρίτη, την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα οπότε θεωρείται κανονικά συγκροτημένη με όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

 

Σε περίπτωση επιδείνωσης των επιδημιολογικών δεδομένων της πανδημίας της COVID 19 και επιβολής περιορισμών για τη φυσική παρουσία των Μελών, το Δ.Σ. επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αποφασίσει τη διεξαγωγή της Γ.Σ. διαδικτυακά με τη χρήση νέων τεχνολογιών κατά τις ίδιες ημέρες, ώρες και θέματα ημερήσιας διάταξης (με έγκαιρη ενημέρωσή σας περί της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί και της διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας της Χ.Α.Ν.Θ.).

 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Μέσα στο διάστημα από την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 έως τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00 σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Χ.Α.Ν.Θ., τα Τακτικά Μέλη μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Εκλογών αιτήσεις υποψηφιότητας για τους ίδιους και μπορούν να προτείνουν υποψηφίους, για το Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετή θητεία 2023-2026.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού υποψήφιος μπορεί να ανακηρυχθεί κάθε Τακτικό Μέλος της Αδελφότητας που έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, εφόσον υποβάλλει ο ίδιος υποψηφιότητα ή τον προτείνουν πέντε τουλάχιστον Τακτικά Μέλη.

 

3. ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 8 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι εκλογές καθορίστηκαν για την 13η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα από τις 12:00 μέχρι τις 20:00. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της Χ.Α.Ν.Θ. με τήρηση όλων των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

 

 

Σημείωση: Έχει παρατηρηθεί ότι, η Γενική Συνέλευση τελικά πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία της α’ επαναληπτικής, δηλ. για φέτος την 08/03/2023, ημέρα Τετάρτη.

Στη διάθεση των μελών θα υπάρχουν από την 06/03/2023, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αντίγραφα του Οικονομικού Απολογισμού 2022 και του Προϋπολογισμού 2023.

 

 

Share This