Επιλογή Σελίδας

Αριθμ. Πρωτ.: 240                                                                                                                      Θεσσαλονίκη, 25 Μαΐου 2021

 

Προς:

Τα Τακτικά Μέλη της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης

Ενταύθα

 

Mε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης Μαΐου 2021 καλούνται τα Τακτικά Μέλη της Χ.Α.Ν.Θ.:

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 20:00 στον θερινό κινηματογράφο «Ελληνίς», Λεωφ. Στρατού αρ. 11 (δίπλα στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο) απέναντι από το κεντρικό κτήριο της Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης με θέματα:

 

1ο Θέμα: Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως Γεν. Συνέλευσης

2ο Θέμα: Έγκριση πρακτικών προηγουμένης Γεν. Συνέλευσης

3ο Θέμα: Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου 2020

4ο Θέμα: Παρουσίαση πεπραγμένων Α’ Εξαμήνου 2021 – Διαχείριση πανδημίας covid 19 – Επανεκκίνηση Λειτουργίας

5ο Θέμα: Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού 2020

6ο Θέμα: Παρουσίαση οικονομικής θέσης Χ.Α.Ν.Θ. στις 31 Μαΐου 2021

7ο Θέμα Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής χρήσεως 2020

8ο Θέμα Παρουσίαση αναμορφωμένου ισολογισμού 2019
Παρουσίαση ισολογισμού 2020
Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών για τους ισολογισμούς χρήσεων 2019 και 2020

9ο Θέμα: Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής χρήσεως 2020

10ο Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού 2021

11ο Θέμα: Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής χρήσεως 2021

12ο Θέμα: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών χρήσεως 2021

13ο Θέμα: Έγκριση διαδικασιών σύγκλησης Γ.Σ. και εκλογών για το 2021, επικύρωση ορισθείσας Επιτροπής Εκλογών και έγκριση υπολογισμού χρόνου θητείας μελών Δ.Σ.

14ο Θέμα: Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού (άρθρα 2Α, 7 παρ. Β και Γ, 8 παρ. Β και παρ. ΣΤ, 9 παρ. Α και 14 παρ. Γ)

15ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Οργανισμού (Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού και Διοικητικού Οργανισμού)

16ο Θέμα: Παρουσίαση προγραμματισμού εκδηλώσεων εορτασμού 100 ετών Χ.Α.Ν.Θ.

17ο Θέμα: Προτάσεις και Επερωτήσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 20:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας τότε θα συγκληθεί τρίτη, την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα οπότε θεωρείται κανονικά συγκροτημένη με όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της Γ.Σ. σε εξωτερικό χώρο, θα ληφθεί μέριμνα (με καθοδήγηση επί τόπου) για την πραγματοποίησή της σε άλλον εσωτερικό ή στεγασμένο χώρο με γνώμονα πάντα την ασφάλεια όλων και την πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σε περίπτωση επιδείνωσης των επιδημιολογικών δεδομένων της πανδημίας της COVID 19 και επιβολής νέων περιορισμών, η Γ.Σ. δύναται να διεξαχθεί διαδικτυακά με τη χρήση νέων τεχνολογιών κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες (με έγκαιρη ενημέρωσή σας περί της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί και της διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας της Χ.Α.Ν.Θ.).

Σε περίπτωση που κάποιο Τακτικό Μέλος επιθυμεί να παρακολουθήσει τη Γ.Σ. διαδικτυακά, πρέπει να επικοινωνήσει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2021 με την Υπεύθυνη Προβολής και Επικοινωνίας της Χ.Α.Ν.Θ. κα Χρύσα Γιασιμάκη, στο τηλέφωνο 6955223589 ή στο e-mail [email protected] , προκειμένου να δηλώσει την απομακρυσμένη συμμετοχή του και να επιβεβαιώσει το e-mail του. Απαραίτητο για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της Γ.Σ. είναι να υπάρχει e-mail και συσκευή μέσω της οποίας μπορεί το Μέλος να συνδεθεί.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Μέσα στο διάστημα από 4 Ιουνίου έως 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00 σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Χ.Α.Ν.Θ., τα Τακτικά Μέλη μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Εκλογών αιτήσεις υποψηφιότητας για τους ίδιους και Τακτικά Μέλη μπορούν να προτείνουν υποψηφίους,  για το Διοικ. Συμβούλιο για την τριετή θητεία 2021-2024.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού υποψήφιος μπορεί να ανακηρυχθεί κάθε Τακτικό Μέλος της Αδελφότητας που έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, εφόσον υποβάλλει ο ίδιος υποψηφιότητα ή τον προτείνουν πέντε τουλάχιστον Τακτικά Μέλη.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 8 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι εκλογές καθορίστηκαν για τις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 8:00 το βράδυ. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε κατάλληλο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Χ.Α.Ν.Θ. με τήρηση όλων των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                  Η Γεν. Γραμματέας

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗΣ                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΣΙΚΙΝΑ

Ο Γεν. Διευθυντής

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

 

Σημείωση: Έχει παρατηρηθεί ότι, η Γεν. Συνέλευση τελικά γίνεται κατά την ημερομηνία της α’ επαναληπτικής, δηλ. για φέτος στις 16/06/2021, ημέρα Τετάρτη.

Στη διάθεση των μελών θα υπάρχουν μετά τις 08/06/2021 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες αντίγραφα Οικονομικού Απολογισμού 2020 και Προϋπολογισμού 2021.

Share This