Επιλογή Σελίδας

Αρχίζει η ανέγερση του ιστορικού κτιρίου της ΧΑΝΘ με εισφορές Ελλήνων της ομογένειας. Πρωτεργάτης της συγκέντρωσης χρημάτων ο τότε μητροπολίτης Γεννάδιος. Το κτίριο ολοκληρώνεται το 1934.