Επιλογή Σελίδας

Παρέχει το πρώτο δίγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε παιδιά προσφυγικών και γηγενών οικογενειών – Πρόγραμμα ΔΙΑ-δρασις.