Επιλογή Σελίδας

Η Χ.Α.Ν.Θ. ευχαριστεί θερμά την KRAFT Paints Greece για τη δωρεά προϊόντων για τις ανάγκες συντήρησης και βελτίωσης της εμφάνισης του ιστορικού κεντρικού κτιρίου της Χ.Α.Ν.Θ., συμβάλλοντας αποφασιστικά στη συνέχιση, αλλά και ενίσχυση του κοινωνικού έργου της Οργάνωσης.

Share This