Επιλογή Σελίδας
Το Δ.Σ. της Χ.Α.Ν.Θ. με μεγάλη χαρά γνωστοποιεί ότι μετά από αίτημα πολλών
μελών, ενεργοποιείται εκ νέου ο «Όμιλος Παλαιών Μελών». Η συμμετοχή στον
Όμιλο Παλαιών Μελών» αφορά μέλη από όλα τα τμήματα (Δράση, Κατασκηνώσεις,
Αθλητισμός, Επιμόρφωση).
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήματα συμμετοχής στην κ. Β. Τζιτζινού –
τηλ. 2316001000 εσωτ. 0891 & [email protected]
Share This