Επιλογή Σελίδας

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Στη διάρκεια της χρονιάς, χορηγούνται υποτροφίες για συγκεκριμένα προγράμματα της ΧΑΝΘ σε παιδιά ευάλωτων ή μονογονεϊκών οικογενειών και σε παιδιά χωρίς οικογένεια που φιλοξενούνται σε κοινωνικές δομές.

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά μέσω των υποτροφιών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα αθλητισμού, δημιουργικής απασχόλησης ή κατασκήνωσης χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Δείτε περισσότερα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (κλικ)

Κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα:

  • Μονογονεϊκότητα (άγαμη μητέρα, φυσική απώλεια, διαζύγιο)
  • Παιδιά χωρίς οικογένεια
  • Οικονομική κατάσταση (Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ – Κάρτα ανεργίας)

Υποβολή αίτησης μόνο ηλεκτρονικά, κάντε κλικ εδώ!

Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την υποβολή αίτησης, θα πρέπει να στείλουν μέσω email στο [email protected] τα παρακάτω έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση φυσικής απώλειας γονέα)
  • Δικαστική απόφαση διαζυγίου, επιμέλειας παιδιού /παιδιών και διατροφής (περίπτωση διαζυγίου)
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Εφορία του γονέα ή /και του παιδιού του προηγούμενου έτους (και υπεύθυνη δήλωση του γονέα για τα εισοδήματα του παιδιού)
  • Κάρτα ανεργίας γονέα
  • Στην περίπτωση που υπάρχει σύσταση από συνεργαζόμενους φορείς θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση σύστασης του αντίστοιχου φορέα
  • Για παιδιά που φιλοξενούνται σε κοινωνική δομή η αίτηση γίνεται μέσω της κοινωνικής δομής

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι από 12 έως 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Δια ζώσης κατάθεση δικαιολογητικών γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού. Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας μέσω email ή τηλεφώνου στα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται παρακάτω.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
[email protected]
2316001000 (εσωτ. 841,842)

Share This