Επιλογή Σελίδας

Επισυνάπτεται θέσης εργασίας με τίτλο:

«Βοηθός οικονομικής διαχείρισης σε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων»

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες περιέχονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το σωματείο διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει.Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασία βιογραφικών σημειωμάτων θα βρείτε εδώ.

Share This