Επιλογή Σελίδας

Η Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης αναζητά ένα άτομο για την θέση του Υπεύθυνου/ης Μηχανοργάνωσης.

 

Περιγραφή Θέσης

Ο/Η Υπεύθυνος/η Μηχανογράφησης είναι αρμόδιος για τη σωστή λειτουργία και έλεγχο του μηχανογραφικού συστήματος Χ.Α.Ν.Θ. και βελτίωση και εκσυγχρονισμού του. Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων της οργάνωσης

Ενδεικτικά Καθήκοντα
 • Φροντίζει για τη συντήρηση και διάφορες τεχνικές εργασίες του υλικού (hardware) των ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Επιβλέπει και συντηρεί το λογισμικό (software) του συστήματος
 • Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση της κεντρικής εφαρμογής του πληροφοριακού προγράμματος
 • Υλοποιεί τυχόν επεκτάσεις, αναβαθμίσεις της εφαρμογής
 • Εκτελεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη προστασία και διασφάλιση του συστήματος των ηλεκτρονικών υπολογιστών από κακόβουλες ενέργειες
 • Έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας
 • Συντονίζει την εκπαίδευση των χρηστών για τις τρέχουσες και νέες δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος
 • Συντάσσει μελέτες για την ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος των υπολογιστών
 • Διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια μηχανογραφικού υλικού
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες για εργασίες που αφορούν το αντικείμενο της θέσης εργασίας
 • Είναι υπεύθυνος για την ευρύτερη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος της Χ.Α.Ν.Θ.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή συναφών κλάδων, ή δίπλωμα ειδίκευσης σε θέματα μηχανοργάνωσης και διαχείρισης δικτύων
 • Γνώσεις αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα διαχείρισης δικτύων, στήσιμο και παραμετροποίηση ERP/CRM
 • Windows Server, MS-Exchange Server, προχωρημένες γνώσεις Hardware
 • Ηλικία 28 ετών και άνω
 • Επιθυμητή 3ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα
 • Δημιουργικότητα
 • Πρωτοβουλία

 

Επιθυμητά

 • Μεταπτυχιακό από Α.Ε.Ι. Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή συναφών κλάδων.
 • Εθελοντική ή επαγγελματική ενασχόληση σε θέματα συναφών Οργανισμών

 

Αποδοχές – Οφέλη

Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο παροχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

 

Γενικά

Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η καλείται να αποστείλει πλήρες βιογραφικό σε μορφή Word Doc ή PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη: Θέση Υπεύθυνου / ης Μηχανοργάνωσης.

 

Share This