Επιλογή Σελίδας

Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 η ΧΑΝΘ και το Μουσείο Μπάσκετ είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της το Youth Road Show in Southeast Europe, μια πρωτοβουλία του προγράμματος INTERACT στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας (2022). Μια ομάδα εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες, καθώς και οι Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων ξεναγήθηκαν στην Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες στις εγκαταστάσεις φορέων που υλοποιούν τέσσερα προγράμματα που δίνουν έμφαση στους νέους και χρηματοδοτήθηκαν από το INTERREG κατά την περίοδο 2014-2020.

Ένα από τα προγράμματα που επιλέχτηκε να παρουσιαστεί είναι και το PROMO-YMC(H)A (Cooperation Programme Interreg VA “Greece-Bulgaria 2014-2020”) που υλοποιείται με συντονιστή τη ΧΑΝΘ, εταίρους το πανεπιστήμιο του Blagoevgrad, και τους δήμους Ευόσμου Κορδελιού και Razlog και στόχο έχει την ανάδειξη της αθλητικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο συντονιστής και οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τα αποτελέσματα αλλά και την επίδραση που έχει αυτό στους νέους και στις δύο πλευρές των συνόρων. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση στις ανανεωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και στο Μουσείο Μπάσκετ που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα INTERREG.

Η δράση ολοκληρώθηκε σε δύο μέρες, στις 7 και 8 Νοεμβρίου, και οι υπόλοιπες στάσεις ήταν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στις Σέρρες με το πρόγραμμα EMPOYOUTH (Interreg IPA CBC Programme “Greece- North Macedonia 2014-2020”), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το πρόγραμμα TRANS-EDU-NET (Interreg VB Balkan Med 2014-2020) και το πρόγραμμα ZEROWASTEBSB project (ENI CBC Black Sea Basin 2014-2020 Programme).

 

Share This