Επιλογή Σελίδας

Η Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.) (Ν.Π.Ι.Δ. οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) πρόκειται να αναθέσει τις Υπηρεσίες συντονισμού και διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “Adventure across the borders” του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ελλάδας – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 συνολικού προϋπολογισμού 19.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Share This