Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου και εκπόνησης Οικονομοτεχνικής Μελέτης στη ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΥΠΟΔΡΑΣΗ «19.2.4.5» με προϋπολογισμού δαπάνης 6.100,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας της παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου και για την εκπόνησης Οικονομοτεχνικής Μελέτης στη ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΥΠΟΔΡΑΣΗ «19.2.4.5»

 

Η Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί με απευθείας ανάθεση, στην παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου και τις υπηρεσίες εκπόνησης Οικονομοτεχνικής για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου στη ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΥΠΟΔΡΑΣΗ «19.2.4.5»

Προϋπολογισμού Δαπάνης 6.100,00 € (έξι χιλιάδες εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως και σφραγισμένες από την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 έως την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 14:00 μ.μ. στην διεύθυνση Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ Τ.Κ. 54621 , Θεσσαλονίκη T. (+30) 2316 001 000 Υπόψη κα. Αφροδίτη Λόλα και θα αποσφραγισθούν μετά το πέρας της λήξης στα γραφεία της Χ.Α.Ν.Θ.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Ν. Γερμανού 1 – Πλατεία ΧΑΝΘ Τ.Κ. 54621 , Θεσσαλονίκη T. (+30) 2316 001 000.

Share This