Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δύο (2) έργων παροχής υπηρεσιών και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης των κατασκηνωτών και λοιπών διαμενόντων στις κάτωθι εγκαταστάσεις:

A) της κατασκήνωσης της ΧΑΝΘ στον Αγ. Νικόλαο Χαλκιδικής και του εκπαιδευτικού κέντρου της ΧΑΝΘ στο Νυμφαίο Φλώρινας, και
Β) της κατασκήνωσης του Εθνικού Συμβουλίου των ΧΑΝ Ελλάδος στον Αγ. Ιωάννη Πηλίου του Ν. Μαγνησίας,

Για χρονικό διάστημα 1 έτους με μονομερές δικαίωμα παράτασης από την αναθέτουσα αρχή για 2 έτη και περαιτέρω παράταση με την σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών για επιπλέον 2 έτη ήτοι συνολικά 5 κατασκηνωτικές σεζόν (2021-2025).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2021

ΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Share This