Επιλογή Σελίδας

Θεσσαλονίκη,  6 Μαΐου 2021

Αρ. Πρωτ: 181

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση και Προβολή Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση της Πολιτιστικής Δημιουργίας στη Μακεδονία και στη Θράκη», με διακριτικό τίτλο ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – δεύτερη πρόσκληση του Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), δημοσιεύεται η πρόσκληση για:

  • 2 ειδικούς επιστήμονες ΠΕ σε θέματα περιβάλλοντος, με σύμβαση έργου (με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, 700€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. έκαστος για 14 ημέρες)
  • 1 σύμβουλο γεωπόνο ΠΕ, με σύμβαση έργου (με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, 700€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 14 ημέρες)
  • αγορά και τοποθέτηση στην κατασκήνωση ΧΑΝ Χαλκιδικής ειδικού εξοπλισμού – κάδοι ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (τιμολόγιο 1.400 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  • δημιουργία βοτανικού κήπου στην κατασκήνωση ΧΑΝ Χαλκιδικής – έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, διαμόρφωση εδαφών προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού εξοπλισμού, φυτών και σήμανση ερμηνείας περιβάλλοντος (τιμολόγιο 1.500 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Ιωάννου

Share This