Επιλογή Σελίδας

 

Πρόσκληση

για την ανάδειξη αναδόχου

με απευθείας ανάθεση για

«Δράση 4: Δημιουργία ντοκιμαντέρ και παραγωγή 400 μέσων ψηφιακής απαραγωγής»

CPV: 92110000-5

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον»,

με κωδικό ΟΠΣ 5031269,

στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»,

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΧΑΝΘ

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ν. Γερμανού 1 Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας : 54 621

Τηλέφωνο : 231 600 1000

Fax : +30 2310 264 502

Email: [email protected]

 

Αφροδίτη Λόλα,

Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τηλέφωνο : 231 600 1000 – εσωτ.0885

Email : [email protected]

 

 

 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης διενεργείται από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΧΑΝΘ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη «Δράση 4: Δημιουργία ντοκιμαντέρ και παραγωγή 400 μέσων ψηφιακής αναπαραγωγής», στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον», με κωδικό ΟΠΣ 5031269, στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». Η συγχρηματοδότηση της πράξης είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν τη δημιουργία ντοκιμαντέρ 10-12 λεπτών και την αποτύπωσή αυτού σε 400 μέσα ψηφιακής αναπαραγωγής (CD-R). Ως προς το περιεχόμενό του, αυτό θα αποτελείται από δύο μέρη: α) μία σύντομη παρουσίαση του προφίλ της ΧΑΝΘ και της δράσης της, κυρίως σε επίπεδο εθελοντισμού, εκπαίδευσης των νέων και κοινωνικής προσφοράς (περίπου 2 λεπτά) και β) την προβολή των ενεργειών και των αποτελεσμάτων της πράξης, αλλά και του φορέα χρηματοδότησης (περίπου 10 λεπτά).

Για τη δημιουργία του α μέρους, η ΧΑΝΘ υποχρεούται να δώσει το κείμενο στον ανάδοχο, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει το speakage και παράλληλα να πάρει συγκεκριμένες λήψεις, κατόπιν συνεννόησης, από τις εγκαταστάσεις και τις δράσεις της ΧΑΝΘ.

Για τη δημιουργία του β μέρους, ο ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει την ομάδα έργου στις εκδηλώσεις της πράξης, οι οποίες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, λαμβάνοντας λήψεις 15 λεπτών από κάθε εκδήλωση, ώστε το τελικό αποτέλεσμα του β μέρους να προκύπτει από το τελικό μοντάρισμα του συνόλου των εκδηλώσεων της πράξης, με μουσική επένδυση.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π. 1. Εναρκτήρια εκδήλωση πράξης. Κεντρικό κτίριο ΧΑΝΘ15 ΟΚΤ 2020
Π 2.2.2. Μεταφορά του Comic σε θεατρικό δρώμενο με ελεύθερη είσοδο. Θέατρο ΑΥΛΑΙΑ

15 ΝΟΕ 2020 /

5 ΦΕΒ 2021

Π 3.1. «Οργάνωση δράσης εξωραϊσμού του αστικού τοπίου στους Δήμους Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή προσφύγων.

 

Δήμος Καλαμαριάς

2 ΣΕΠ 2020 /

15 ΙΑΝ 2021

Π 3.2. «Μια αλλιώτικη Κυριακή». Δήμος Πυλαία-Χορτιάτη14 ΦΕΒ 2021
Π 3.3. «Διοργάνωση εκδήλωσης στην πλαζ Αρετσούς»

 

Αρετσού

1 ΝΟΕ 2020
Π 5. Ημερίδα ενημέρωσης προσωπικού, συνεργατών στελεχών και εθελοντών της ΧΑΝΘ.

 

Κεντρικό κτίριο ΧΑΝΘ

15 ΣΕΠ 2020 /

10 ΔΕΚ 2021

Π 6.2. Καταληκτική εκδήλωση πράξης.Κεντρικό κτίριο ΧΑΝΘ20 ΦΕΒ 2021

 

 

 

 

Τα λογότυπα της ΧΑΝΘ, αλλά και του φορέα χρηματοδότησης θα πρέπει να παρουσιάζονται εμφανώς και κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, αλλά και επάνω στα 400 ψηφιακής αναπαραγωγής (CD-R).

Το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους θα προβληθεί στην τελική εκδήλωση, ενώ τα 400 αντίγραφα θα μοιραστούν σε φορείς policy making και στους διευθυντές των σχολείων και στους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν μέρος στο έργο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ζητούμενης υπηρεσίας αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΤεμάχια

Δημιουργία ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με στόχο την προβολή των ενεργειών και των αποτελεσμάτων της πράξης και τη διάδοσή των καλών πρακτικών με τα εξής χαρακτηριστικά:

–       Βίντεο διάρκειας 10-12 λεπτών 2 φάσεων: α) την παρουσίαση της δράσης και του προφίλ της ΧΑΝΘ και β) την προβολή των ενεργειών και των αποτελεσμάτων της πράξης, αλλά και του φορέα χρηματοδότησης.

–       Υψηλή ευκρίνεια και ανάλυση (τουλάχιστον 1280×720 για ένα βίντεο με αναλογία διαστάσεων 16:9- full high definition)

–       καλή ποιότητα ήχου και κατάλληλη μουσική επένδυση

–       μοντέρνα αισθητική

–       ευδιάκριτα τα σήματα του φορέα χρηματοδότησης και της ΧΑΝΘ

–       λήψεις με εναέριες συσκευές drone

–       δημιουργικό αντικείμενο, επιμέλεια και μοντάζ του τελικού αποτελέσματος,

Αναλυτικά, το δημιουργικό αφορά στη συγγραφή των σεναρίων του βίντεο, στην επεξεργασία όλων των επίγειων και υπέργειων λήψεων, στη μουσική επένδυση και σε οτιδήποτε επιπλέον χρειαστεί. Η επιμέλεια αφορά στην επεξεργασία της εικόνας, στο μοντάζ και στους ελέγχους σωστής αναπαραγωγής σε όλα τα μέσα. Απαραίτητα τα ψηφιακά αρχεία που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης.

Τα πνευματικά δικαιώματα των βίντεο που θα παραχθούν, καθώς και όλο το σχετικό υλικό παραγωγής τους αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της αναθέτουσας αρχής (χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση), η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιεί ελεύθερα και αποκλειστικά.

 

 

 

 

Ένα (1)

Αποτύπωση του ντοκιμαντέρ σε μέσα αποθήκευσης (CD-R).

-Το κάθε CD να φέρει έγχρωμο αυτοκόλλητο με τον τίτλο του έργου, το φορέα χρηματοδότησης και το φορέα υλοποίησης.

-Το κάθε CD να έχει χάρτινη θήκη.

 

 

 

Τετρακόσια (400)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

11.129,03

χωρίς ΦΠΑ /

13.800 €

συμπ. ΦΠΑ 24%

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των παραπάνω ζητούμενων υπηρεσιών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 

 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο χρονικό διάστημα από 30-6-2020 έως 13-7-2020, στις 11:00 π.μ., στη ΧΑΝΘ,  Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Ν. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη, Ταχ. Κώδικας: 54 621. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το ειδικό έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους ακολουθεί στο παρόν έγγραφο, στο τέλος της πρόσκλησης.

 

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 11.129,03 χωρίς ΦΠΑ και 13.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η παράδοση του έργου, θα γίνει σε επιμέρους τμήματα ως εξής:

Α) η παράδοση του α μέρους ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 2 μήνες

Β) η παράδοση του β μέρους θα γίνει τμηματικά: μετά από κάθε εκδήλωση ο ανάδοχος θα παραδίνει στη ΧΑΝΘ τη 15λεπτη λήψη της εκδήλωσης. Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται 10 ημέρες πριν την κάθε εκδήλωση, ενώ οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιούνται σε έκτακτες καταστάσεις (π.χ. covid-19).

Γ) η παράδοση του τελικού αρχείου (α και β μέρος) θα πρέπει να δοθεί στη ΧΑΝΘ 1 μήνα πριν την τελική εκδήλωση, ώστε να υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο.

 

 • ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για ένα (1) έτος από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, λόγω της περίπτωσης μεταφοράς των εκδηλώσεων λόγω Κορωνοϊού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο από 1 έτος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

1.7  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η αναθέτουσα  Αρχή αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα από τη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους υποχρεωτικούς λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

 

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με ΚΑΔ υπηρεσιών φωτογράφισης ή βιντεοσκόπησης ή όμοιας κατηγορίας με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς και του ποινικού μητρώου.

 

 

1.9 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (www.ymca.gr) κατά τις ημέρες από  30-6-2020 έως 13-7-2020, στις 11:00 π.μ., καθώς και στη δικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr)

 

1.10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η ανάθεση της προμήθειας γίνεται εφόσον ο ανάδοχος προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού και Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ (ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου) και 3) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι : ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία.

 

1.11 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, αυτή προβλέπεται να γίνει τμηματικά ως εξής:

-20% με την παράδοση του α μέρους

-10% με την παράδοση του 15λεπτου υλικού μετά από κάθε εκδήλωση:

 • Π. 1. Εναρκτήρια εκδήλωση πράξης.
 • Π 2.2.2. Μεταφορά του Comic σε θεατρικό δρώμενο με ελεύθερη είσοδο.
 • Π 3.1. «Οργάνωση δράσης εξωραϊσμού του αστικού τοπίου στους Δήμους Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή προσφύγων.
 • Π 3.2. «Μια αλλιώτικη Κυριακή».
 • Π 3.3. «Διοργάνωση εκδήλωσης στην πλαζ Αρετσούς»
 • Π 5. Ημερίδα ενημέρωσης προσωπικού, συνεργατών στελεχών και εθελοντών της ΧΑΝΘ.

-20% με την παράδοση του τελικού αρχείου τουλάχιστον 1 μήνα πριν την τελική εκδήλωση

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΧΑΝΘ

 

Δείτε το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εδώ.

Share This