Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση για την παροχή Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του έργου:

«Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization», με κωδικό ΟΠΣ 5010927, στο Ε.Π. «ΕλλάδαΒουλγαρία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area»

 

 

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΧΑΝΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου,  για την κάλυψη αναγκών, στο πλαίσιο του έργου «Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization», με κωδικό ΟΠΣ 5010927. Συγκεκριμένα, του αναφερόμενου παρακάτω ατόμου:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εξειδικευμένος αρχειονόμος1Από την υπογραφή της σύμβασης έως 21-10-2021 και είναι δυνατό να παρατείνεται μέχρι το πέρας της πιθανής παράτασης του έργουΘεσσαλονίκη

 

Πρόσκληση θέσεις εργασίας

Share This