Επιλογή Σελίδας

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την μύηση των συμμετεχόντων στον χώρο της μόδας!

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ:
. Εισαγωγή στις τάσεις της μόδας
. Εισαγωγή στον σχεδιασμό φιγούρας
. Γνώσεις υφασμάτων
. Σχεδιασμός collection
. Ανάπτυξη collection

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν μετά το τέλος του προγράμματος Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Χ.Α.Ν.Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

? Τρίτη 17:30-21:30
Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Πληροφορίες-*Δήλωση συμμετοχής:
Τμήμα Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Χ.Α.Ν.Θ.
[email protected]

ΤΗΛ. 231 600 1000  εσωτ. 0832 & 0830
Facebook: Καλλιτεχνικά & Επιμορφωτικά προγράμματα ΧΑΝΘ

Share This