Επιλογή Σελίδας

ην εβδομάδα της 12ης Οκτωβρίου, οι πρώτοι μαθητές (δικαιούχοι διεθνούς προστασίας) του δικού μας ILC (Integration Learning Center) στην ΧΑΝΘ έδωσαν επίσημες εξετάσεις Ελληνομάθειας.
Αυτοί οι μαθητές ξεκίνησαν μαθήματα τον Ιούνιο και έφτασαν στο επίπεδο Α2. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ. Ενώ περιμένουμε τα αποτελέσματα, ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές μας … ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Share This