Επιλογή Σελίδας

Τίτλος θέσης εργασίας: Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας διαπολιτισμικών δράσεων

Ημερομηνία έναρξης: Φεβρουάριος 2020
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη Κέντρο
Διάρκεια Σύμβασης: 4 μήνες
Τύπος: Μερικής απασχόλησης (3 ώρες ημερησίως/ πενθήμερο) – Ωράριο: 17:00-20:00 (Δευτ.-Παρ.)

Ιστορικό του έργου:
Η κίνηση των Y.M.C.A. σε όλον τον κόσμο αναδεικνύει το μοντέλο μιας κοινωνίας που οι σχέσεις των ανθρώπων χαρακτηρίζονται από αλληλεγγύη, ακεραιότητα, αμοιβαίο σεβασμό και αγάπη. Αυτό το μοντέλο κοινωνίας προωθεί η Χ.Α.Ν.Θ. από το 1921 στη Θεσσαλονίκη και συμβάλλει στην αποδοχή των πολιτισμών. Στο πλαίσιο των παραπάνω η Χ.Α.Ν.Θ. σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΔΙΑ-δρασις: Παιδικό Κέντρο για την Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων» (προσφυγικού και τοπικού πληθυσμού).
Η Χ.Α.Ν.Θ. στο πρόγραμμα «ΔΙΑ-δρασις» οργανώνει απογευματινές δράσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια διαπολιτισμικού χαρακτήρα για παιδιά ηλικίας 2-6 ετών. Για τις ανάγκες της δράσης αυτής προκηρύσσεται μία θέση απασχόλησης παιδαγωγού.
Θέση απασχόλησης: «Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας διαπολιτισμικών δράσεων»

Περιγραφή θέσης:
Ο ρόλος του/της παιδαγωγού στη λειτουργία του Παιδικού Κέντρου «ΔΙΑ-δρασις» είναι καίριος για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο/η παιδαγωγός θα εργαστεί κυρίως στην υλοποίηση του προγράμματος και θα συνεισφέρει στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση. Θα είναι υπεύθυνος/η για τη διεξαγωγή των δράσεων για παιδιά 2-6 ετών. Πιο συγκεκριμένα:
Κύριες υπευθυνότητες:
– Να συμβάλλει στον σχεδιασμό και την υποστήριξη των διαπολιτισμικών δράσεων του προγράμματος σε συμφωνία με τον/την συντονιστή/τρια του προγράμματος
– Να οργανώνει και να υλοποιεί εκπαιδευτικές και διαπολιτισμικές δραστηριότητες προσαρμόζοντας το υλικό σύμφωνα με τις ανάκες των παιδιών
– Να υποστηρίζει τις δράσεις των ειδικών συνεργατών/ιδών
– Να είναι σε θέση να οργανώνει δραστηριότητες σε ομάδες
– Να οργανώνει και να υλοποιεί κινητικές ή δημιουργικές δραστηριότητες με σκοπό την κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη του παιδιού (κοινωνικές, κινητικές, επικοινωνιακές δεξιότητες)
– Να συμπληρώνει επαρκώς και καθημερινά όλα τα σχετικά έγγραφα όπως απαιτείται για την ορθή παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος (φύλλα παρατήρησης, σχέδια μαθήματος, παρουσιολόγια, αναφορές)
– Να διατηρεί τακτοποιημένο τον χώρο και να συμβάλλει στη διακόσμησή του
– Να συνδράμει με την καταγραφή υλικού τεκμηρίωσης των δράσεων
– Να διασφαλίζει φιλικό προς τα παιδιά και τους γονείς περιβάλλον παρέχοντας σεβασμό και ασφάλεια σύμφωνα με τις αρχές που υιοθετεί το πρόγραμμα
– Να αναγνωρίζει συμπτώματα συναισθηματικών ή αναπτυξιακών ζητημάτων στα παιδιά και να τα αναφέρει στον/στην συντονιστή/στρια
– Να συμμετέχει σε οργανωμένες συναντήσεις με γονείς υπό την επίβλεψη του/της συντονιστής/τριας
– Να συνιστά με τη συμπεριφορά του/της θετικό πρότυπο για τα παιδιά
– Να προωθεί τις ιδέες του/της και να συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων για βελτίωση του προγράμματος σύμφωνα με την εξειδίκευσή του/της

Γενικές υπευθυνότητες:
– Να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας / πρωτόκολλο συνεργασίας, τις πολιτικές της οργάνωσης
– Να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού
– Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού και να συμμετέχει σε οργανωτικές συναντήσεις
– Να αναφέρει στον/στην συντονιστή/στρια σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση
– Να συμμετέχει σε αξιολόγηση της προσωπικής του/της προόδου και απόδοσης στην εργασία αν ζητηθεί από τους/τις υπεύθυνους/ες του προγράμματος

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με Παιδαγωγική, Προσχολική Αγωγή, Βρεφονηπιοκομίας/ ή δίπλωμα ΙΕΚ με επιβεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε παιδικό σταθμό.
– Τουλάχιστον 2 έτη εργασιακή εμπειρία στην προσχολική αγωγή και ιδιαίτερα στις ηλικίες 2-6 ετών.
– Πολύ καλή γνώση αγγλικών.

Επιθυμητά προσόντα:
– Προηγούμενη ενασχόληση με προσφυγικό ή μεταναστευτικό πληθυσμό.
– Γνώση άλλων γλωσσών όπως γαλλικά, αραβικά, φαρσί, τουρκικά, κουρδικά θα συνεκτιμηθεί.
– Γνώσεις ή εμπειρία σε αντικείμενα τεχνών, όπως μουσική, εικαστικά, θέατρο κ.λπ.
– Εμπειρία στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

Δεξιότητες
– Να είναι ευχάριστος/η και υποστηρικτικός/ή με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
– Να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας
– Να είναι σε θέση να εργάζεται σε συνθήκες υπό πίεση
– Να μπορεί να διαχειρίζεται συγκρούσεις και να επιλύει προβλήματα
– Να έχει επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
– Να νιώθει άνετα σε διαπολιτισμικό περιβάλλον εργασίας

Στείλτε με email το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα: Τίτλος εργασίας / όνομα και μια επιστολή δήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο έως 12/02/2020.

Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για συνέντευξη.

Το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Χ.Α.Ν.Θ.» δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που τις γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού Βιογραφικού Σημειώματος, κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Kανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων. Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της πολιτικής επεξεργασίας βιογραφικών της Χ.Α.Ν.Θ. εδώ.

Share This