Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Χ.Α.Ν.Θ. τα τακτικά Μέλη της συγκαλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου (άρθρο 7 παρ. Γ) και η εκλογή οκτώ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται με εκλογές μέσα στο δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου (άρθρο 8 παρ. Β).

Οι εξελίξεις με την πανδημία του κορονοϊού επηρέασαν και αυτή τη δράση της Αδελφότητας και το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 20 Ιανουαρίου 2021, λαμβάνοντας υπόψη του τις ισχύουσες νομοθεσίες, αποφάσισε την αναγκαστική παράταση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

 

Κατόπιν, στη συνεδρίαση στις 29/3/2021, βάσει της ισχύουσας Νομοθετικής ρύθμισης (άρθρο 72 του Ν. 4.756/2020) αποφάσισε την παράταση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έως τις 30 Ιουνίου 2021 και παράλληλα ανέθεσε στην Επιτροπή Εκλογών να παρακολουθεί στενά τις νομοθετικές και επιδημιολογικές εξελίξεις για το πότε θα προκύψει η δυνατότητα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης και των Εκλογών.

 

Share This